poliklinika2dent@gmail.com

Ul. Josipa Kozarca br.4, Slavonski Brod

Terapija temporomandibularnog zgloba

Ovdje je riječ je o udlagama koje pokrivaju žvačne plohe gornjih ili donjih zuba, a služe za stabilizaciju i rasterećenje temporomandibularnog (čeljusnog) zgloba i pripadajućih žvačnih mišića. Individualne su, tj. izrađuju se u zubnom laboratoriju nakon uzimanja otiska. Neke od indikacija: – bol u području čeljusnog zgloba – bol u području žvačnih mišića – nemogućnost otvaranja usta – škljocanje u zglobu – glavobolja – noćno škripanje (bruksizam).

Terapija temporomandibularnog zgloba se kombinira sa fizikalnom terapijom zgloba i zajednička terapija ima izvrsne rezultate.

Rezervirajte termin